زمینچه کسی کره زمین را مسموم کرده است ؟  

همانکه دعوی مدیریت برتر دارد یا آنکه به جای همه فکر می کند یا کسی که فکر کردن را تفویض می کند تا همه مجالش به تن آسانی بگذرد ؟ 

القصه زمین جای امنی برای هیچ کس نیست حتی برای پرنده ای که مغبون غبار ، چشم به راه باران همهمه می کند !

منبع اصلی مطلب : جوی آباد
برچسب ها : زمین
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : تنهاترین زمین