تعدیل ,عمومی ,منافع ,نیروی ,کرده ,انسانی ,نیروی انسانی ,تعدیل نیروی ,تعدیل نیروی انسانی

تعدیل از باب تفعیل تعریف روابط میان چند عنصر است که هر کدام سهم عادلانه ای از موضوع رابطه را تصاحب کرده اند و به آن اذعان دارند . تعدیل نیروی انسانی در ساختار سازمانی این موازنه را به نفع آنها که می مانند به قیمت حذف عده ای دیگر ، تغییر می دهد . برقراری تعدیل در بخش عمومی به دلایل عدیده  نمی تواند به سهولت بخش خصوصی باشد . یکی از عمده ترین این دلایل فقدان مالکیت حقیقی در بخش عمومی است و هیچ اقدامی مگر آنکه منافع عامه را در بر داشته باشد ، توجیه پذیر نیست . تشخیص منافع عمومی نیز ساز و کار های استاندارد و مبتنی بر داده های واقعی دارد . با این مقدمات ، شاید طرح این سوال بی مورد نباشد که تعدیل نیروی انسانی با درصدهای ابلاغی سالانه به دستگاه های اجرایی چه منفعت عمومی ای را تعقیب می کند و چه تکلیفی برای افرادی که مشمول تعدیل شده اند پیش بینی کرده است ؟ اگر دولت یا حاکمیت منافع خود را از منفعت مردمان تحت حاکمیت خود جدا کرده باشد آن وقت سهم عادلانه ناشی از تعدیل برای آنکه بیکار می شود و سرگردان به دامن جامعه ای پرتاب می شود که آب و هوایش هم دیگر تهدید است ، در هیچ برنامه ای به حساب نمی آید .

منبع اصلی مطلب : جوی آباد
برچسب ها : تعدیل ,عمومی ,منافع ,نیروی ,کرده ,انسانی ,نیروی انسانی ,تعدیل نیروی ,تعدیل نیروی انسانی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : کاهش 15 درصدی سالانه نیروی انسانی مازاد در دستگاه اجرایی